Vrijwaring

LEES DEZE DISCLAIMER ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

De informatie die door de website (“wij”, “ons” of “onze”) op de website (de “site”) wordt verstrekt, is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de site.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U HEBBEN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

Vrijwaren

Alle informatie die op de website te vinden is, is zonder uitzondering uitsluitend bedoeld voor algemene informatie- en amusementsdoeleinden. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel advies waarop u kunt vertrouwen. We adviseren dat u, voordat u een van onze adviezen opvolgt, of het nu gaat om hotel- of Airbnb-aanbevelingen of wandelgidsen, specialistisch of professioneel advies inwint. Alle meningen en adviezen op De Website en via onze gerelateerde sociale media-accounts (Facebook en Instagram) zijn onze eigen gedachten en meningen. Hoewel we er alles aan doen om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen, geven we geen garanties, verklaringen of garanties, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn, dat de inhoud op de website up-to-date, nauwkeurig of volledig is. In elk geval.

De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden verzonden) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME IS GEKOPPELD, ZIJN GEKOPPELD. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

Professionele disclaimer

De Site kan en zal geen professioneel reisadvies bevatten. De reisinformatie wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve, amusements- en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Daarom raden we u aan om, voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. HET GEBRUIK OF VERTROUWEN VAN ENIGE INFORMATIE OP DEZE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

Back to top button