Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 05/02/2023

Introductie (LEES ONZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT)

Welkom op de website (“Bedrijf”, “wij”, “onze”, “ons”)! U heeft zojuist op onze Servicevoorwaarden geklikt. Pauzeer even, pak een kopje koffie en lees aandachtig de volgende pagina’s. Het kost je ongeveer 20 minuten.

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”, “Servicevoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van onze webpagina’s die worden beheerd door de website.

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina’s. Lees het hier privacy-beleid

Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (“Overeenkomsten”). U erkent dat u de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen en stemt ermee in hieraan gebonden te zijn.

Indien u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) deze Overeenkomsten, dan mag u deze website niet gebruiken. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de service.

Alle geschreven inhoud op deze website is gemaakt door de website. U mag deze inhoud op geen enkele manier, vorm of vorm gebruiken, kopiëren, reproduceren of afdrukken.

De afbeeldingen die op deze website worden gebruikt, worden te goeder trouw gebruikt. De meeste afbeeldingen op deze website zijn afkomstig uit de Ierse Content Pool, een service die wordt aangeboden door Tourism Ireland en Failte Ireland. Andere gebruikte afbeeldingen zijn aangekocht via Shutterstock.

De overige afbeeldingen zijn of met toestemming van de betreffende fotograaf aangeleverd of door de website gemaakt (dit wordt vermeld in het beeldonderschrift. Een klein aantal afbeeldingen op deze website wordt gebruikt met een Creative Commons-licentie. worden vermeld in het bijschrift van de afbeelding.

Wedstrijden, Sweepstakes en Promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die via deze website beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan ​​van deze Servicevoorwaarden. Als u deelneemt aan een actie, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Vrijwaren

Alle informatie die op de website te vinden is, is zonder uitzondering uitsluitend bedoeld voor algemene informatie- en amusementsdoeleinden. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel advies waarop u kunt vertrouwen. We adviseren dat u, voordat u een van onze adviezen opvolgt, of het nu gaat om hotel- of Airbnb-aanbevelingen of wandelgidsen, specialistisch of professioneel advies inwint. Alle meningen en adviezen op de website en via onze gerelateerde sociale media-accounts (Facebook en Instagram) zijn onze eigen gedachten en meningen. Hoewel we er alles aan doen om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen, geven we geen garanties, verklaringen of garanties, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn, dat de inhoud op de website up-to-date, nauwkeurig of volledig is. In elk geval.

Inhoud

De geschreven inhoud op deze website is, tenzij anders vermeld, eigendom van de website. U mag de inhoud, geheel of gedeeltelijk, niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Verboden toepassingen

U mag deze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de voorwaarden. U stemt ermee in de Service niet te gebruiken:

  • Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.
  • Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief ‘junkmail’, ‘kettingbrief’, ‘spam’ of andere soortgelijke verzoeken.
  • Zich voordoen als de website of proberen zich voor te doen als de website
  • Op enigerlei wijze die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze onwettig, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met een onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.
  • Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of plezier van deze website beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, schade kan berokkenen of beledigen
Back to top button